Trenutno je na platformi na voljo 50 % predvidenih funkcionalnosti

Blog_si | 12/02/2019

V zadnjem mesecu smo se v ekipi MoneyRebel srečali s kar nekaj izzivi, saj smo preigravali različne scenarije in uporabniške zgodbe vezane na našo platformo. Projekt MoneyRebel smo začeli z jasno vizijo in naša razvojna ekipa je bila prepričana, da bomo to lahko uresničili. Uspeli smo realizirati marsikaj, a še vedno so odprta področja, na katerih trenutno potekajo pogovori, kako do cilja.

Glede na naš načrt, ustvariti finančno platformo, smo morali razviti močno strukturo, ki bo prenesla tudi hitro, nenadno rast.  Platforma, ki jo že danes uporablja lepo število uporabnikov, ima trenutno razvitih 50 % funkcionalnosti, zato našo razvojno ekipo usmerjamo, da pozorno izbira prioritete med napakami, ki morajo biti odpravljene in procesnimi spremembami, ki so potrebne za naslednjo nadgradnjo. Kar imamo danes, je trden temelj, ki nam omogoča dopolnjevanje z novimi funkcionalnostmi.

Razvoj

V zadnjih tednih smo z razvojno ekipo izvedli tri poglobljene delavnice in preučili več možnih scenarijev. Srečali smo se s predstavniki finančne industrije, ki nas vodijo v smeri potreb na področju svetovanja na eni strani in potreb uporabnikov na drugi strani.

Priznati moram, da je najbolj frustrirajoči del tega procesa, da vsi želimo hitre spremembe, ki navzven izgledajo kot manjše izboljšave / odpravljanje težav, a v resnici zahtevajo veliko dodatnega dela na področju razvoja, ki ga štejemo ne le v dnevih, ampak tednih.

Odločili smo se, da ne bomo ustvarjali pritiska, saj se zavedamo, da je zdaj ključen trenutek, v katerem moramo vsak naslednji korak strukturirati, da se nam v prihodnje ne bi zalomilo. In ja, zdaj vemo, kateri scenariji so primerni za nadaljevanje.

Priključitev prvih neodvisnih svetovalnih podjetij

V aplikaciji, ki jo že uporabljate, je trenutno na voljo 50 % predvidenih funkcionalnosti, z naslednjo nadgradnjo jih bomo dodali še vsaj 20 - 30 %. To nas bo pripeljalo do točke, ko bomo lahko priključili prve neodvisne finančne svetovalce in njihove uporabnike ter hkrati dali priložnost vam, da se povežete s svetovalci na platformi. Zadnjih 20 % funkcionalnosti bo zgrajenih na vitek način.

CIlj je, da bi prvo svetovalno podjetje uspešno integrirali na platformo že v prvem četrtletju 2019. Načrtujemo priključitev podjetja s petimi neodvisnimi finančnimi svetovalci in več kot 500 strankami. Na ta način bomo pridobili koristne povratne informacije, predvsem v smeri kaj moramo spremeniti oz. prilagoditi, te korake bomo obravnavali prednostno in jih skušali uresničiti tekom leta. To je zdaj naš glavni fokus na tem področju.

Prav zato smo imeli v zadnjih dneh poglobljena srečanja z omenjenim svetovalnim podjetjem. Sam proces še vedno potrebuje nekaj prilagoditev, dejstvo pa je, da se naša platforma že danes lahko uporablja na različne načine:

  • kot online “trg” svetovalcev, kjer bo lahko kdorkoli, ki si bo naložil aplikacijo, stopil z njimi v stik in najel njihovo storitev,
  • kot zaprto entiteto lastnega okolja v oblaku, kjer svetovalna podjetja najamejo licenco in s tem svoje pogodbene uporabnike “pripeljejo” na platformo in digitalizirajo obstoječi način dela (najbližji primer temu je poslovni model SalesForce),
  • kot namestitev MoneyRebel platforme na strežnikih pri stranki - to pa je popolnoma zaprt sistem, za katerega se bodo odločile predvsem večje institucije, ki svojih podatkov, kalkulacij in ostalega ne bodo želele postaviti v oblak.

Vsi ti scenariji so nam z vidika končnega uporabnika dali misliti, in čaka nas veliko ponavljajočega se dela pri definiranju uporabnika in tega, kaj se lahko zgodi, če je uporabnik del vseh treh scenarijev (kako naj se na to odziva recimo mobilna aplikacija in podobno).

Ekipa je majhna in agilna

Ekipa je majhna in agilna; seveda bi nam prav prišel dodaten par rok, a celotna ekipa se je zavezala, da bomo pokrivali različna področja dela in zahtevane kompetence, da bo vse nared za naslednji korak.

Odločili smo se, da bomo v naše delovne procese uvedli OKR (Objective Key Results) - proces dela vezan na spremljanje rezultatov glede na zastavljene cilje. Naš primarni cilj je postati vodilna neodvisna finančna svetovalna platforma v EU - to pa pomeni, da moramo pokriti številna področja. Kratkoročen cilj je, da priključimo prvo svetovalno podjetje in poženemo ekonomijo žetona - to pa bo mogoče, ko bomo zagnali našo knjižnico.

Osredotočeni smo tudi na vzpostavitev boljšega procesa kontrole kakovosti in zmožnost povzemanja in združevanja vseh predlogov za razvojno ekipo z namenom učinkovitega načrtovanja nadgradnje, vključno z vsemi povratnimi informacijami s trga.

Kaj nas čaka ta teden? Z Mitjo potujeva v London, kjer se bova udeležila FinovateEurope, inovativne FinTech konference z več kot 1.200 udeleženci iz finančne industrije. Naš cilj je jasen - iščemo nove partnerje.

In moram dodati - spoštujem potrpežljivost in vso podporo naše skupnosti. Hvala!


Jaka Kladnik, MoneyRebel COO

Trenutno je na platformi na voljo 50 % predvidenih funkcionalnosti

Vse novice
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. OK